Извършване на ремонтни дейности в Сървърно помещение