Окабеляване и монтиране на разклонителна кутия в снабдяване