Планирано прекъсване на международната ни свързаност