Планирано прекъсване на услуги и интернет свързаността