Прекъсване на услуги на територията на Пловдивски Университет