Прехвърляне на Филиал Смолян и Технически колеж към нова комуникационна инфраструктура