Нов регламент за организация и ползване на мрежата