ИТ екип за мрежи в образованието


Ние сме екип от професионалисти с ентусиазъм, който цели създаването на комуникационна среда за целите на образованието. Основен инструмент за постигането на нашите цели е изграждането и внедряването на високи технологии в сферата на образованието, но работата на екипа ни не се ограничава само в сферата на технологиите.  Ние смятаме, че можем да създадем мрежа – технологична, социална, комуникационна, мрежа от услуги и мрежа от хора, която да подтикне занимаващите се с образование и наука ентусиасти в ерата на интернет към по-добра комуникация и екипна работа.  Като ИТ отдел на ПУ “Паисий Хилендарски”, ние се стремим да позиционираме Университета като водеща структура в модерното образование в страната и чужбина, за което изпълняваме дългосрочен план за развитие, съобразен със Стратегията за развитие на ПУ „Паисий Хилендарски” 2011 – 2020.

Етимология на думата мрежа (NETwork от анг.): свързана група от хора или системи, работещи за постигането на обща цел и самоусъвършенстването си.

Контакти


ИТ екип за мрежи в образованието (NETeam)
Университетски Информационен Център
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
гр. Пловдив 4000, ул. “Цар Асен” 24
e-mail: infocenter@uni-plovdiv.bg
website: https://net.uni-plovdiv.bg