В работата си ние разчитаме на нашите партньори и техните компетентности и опит за постигането на качествен продукт, съпоставен с агресивната среда на ИТ сектора.

“Декстро рисърч” ООД
“Платформ” ООД
“BeOnline” Ltd.
“Девтитанс” ЕООД
Педагогически факултет – ПУ “Паисий Хилендарски”
Българска Изследователска и Образователна Мрежа – БИОМ