В работата си ние разчитаме на нашите партньори и техните компетентности и опит за постигането на качествен продукт, съпоставен с агресивната среда на ИТ сектора.

„Декстро рисърч“ ООД
„Платформ“ ООД
„BeOnline“ Ltd.
„Девтитанс“ ЕООД
Педагогически факултет – ПУ „Паисий Хилендарски“
Българска Изследователска и Образователна Мрежа – БИОМ