Помещенията разположени на северозападната и югоизточна фасади на ректората имат по-добро покритие на eduroam.