About инж. С. Глухов

е-държавен изпит в ПУ

е-държавен изпит в ПУ

Днес за първи път във Фaкултета по икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се провежда държавен изпит чрез електронна система. Изпитът ще бъде проведен в две от компютърните зали на Университета. За изпита се използва електронна платформа, разработена със съдействието на Факултета и Университетско информационно осигуряване (УНИОС). Изпитът се провежда само… […]

Новия метод “Turning Tables” заобикаля всички защити на ядрото (Windows Kernel Mitigations)

Новия метод “Turning Tables” заобикаля всички защити на ядрото (Windows Kernel Mitigations)

Новия метод “Turning Tables” заобикаля всички защити на ядрото (Windows Kernel Mitigations) (New “Turning Tables” Technique Bypasses All Windows Kernel Mitigations) Специалисти по компютърна сигурност откриха нова уязвимост, която според тех позволява заобикалянето на всички защитни механизми за дори и за последните версии на Windows ядрото. Проблемът е открит от Омри Мисгав (Omri Misgav) и… […]

Планирано прекъсване на услуги – каса

Планирано прекъсване на услуги – каса

От 22.12.2016 г. (Четвъртък) от 12:30 до 12:30 на 23.12.2016 г. (Петък) се планира прекъсване на работата на софтуера обслужващ касите на ПУ “Паисий Хилендарски” и клоновете на Уникредит Булбанк в университета. Прекъсването е свързано с планирано обновяване на сървъра обслужващ софтуера.

Търси се … “Системен администратор”

Търси се … “Системен администратор”

Конкурс за “Системен администратор” ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетски информационен център обявява конкурс за СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР. (Конкурсът ще се състои от тест и събеседване) Кандидатите, проявили интерес към обявената позиция, ще участват активно в разработването на система за електронно управление на ПУ „Паисий Хилендарски“. Позицията предоставя възможност за индивидуална изява – чрез собствени идеи и разработки… […]

Планирано прекъсване на услуги и интернет свързаността

Планирано прекъсване на услуги и интернет свързаността

На 15.11.2016 г. (Вторник) от 17:30 до 18:00 се планира подмяна на опорно мрежово устройство. Във връзка с това се очаква прекъсване на интернет свързаността и част от услугите на ПУ “Паисий Хилендарски”.