Планирано прекъсване на интернет свързаността

Планирано прекъсване на интернет свързаността

Информираме Ви, че за сряда (20.11.2013 г.) е планирано физическо преместване на основния оптичен възел на мрежата на НИМ. Преместването се предвижда да се състои в интервал за времето от 15:00 до 17:00 часа. Прекъсването на връзката се планира да бъде за не повече от 1 час. Прекъсването ще засегне следните точки: 1. Областна администрация… […]