Focus hosting (AV)

От днес, 10 Май 2011, при качване (upload) на файл чрез услугата Focus hosting, файлът се проверява автоматично за вируси и друг malware. При установяване на инфекция файлът се изтрива автоматично веднага след качването му. Проверката се извършва чрез ClamAV.

Доклад 2008-2010

Доклада относно развитието на мрежовите услуги и външната свързаност на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” за 2008, 2009 и 2010 г. можете да свалите от тук.

Инсталиране на ROOT Certificate във Firefox

Тези инструкции ще ви помогнат да инталирате ROOT сертификата на BG.ACAD | CA, но те могат да се използват за инсталиране на кой да е друг ROOT сертификат, който по подразбиране не е инсталиран във Firefox. Следвайте картинките, като започнете от адрес http://ca.acad.bg/ca_cert.html. Сега можете да отваряте безпроблемо “HTTPS страници” в Пловдивския университет, например https://focus.uni-plovdiv.bg.

Инсталиране на ROOT Certificate в IE

Тези инструкции ще ви помогнат да инталирате ROOT сертификата на BG.ACAD | CA, но те могат да се използват за инсталиране на кой да е друг ROOT сертификат, който по подразбиране не е инсталиран в Internet Explorer-а ви. Следвайте картинките, като започнете от адрес http://ca.acad.bg/ca_cert.html. Сега можете да отваряте безпроблемо “HTTPS страници” в Пловдивския университет,… […]

Focus blogs – comments, pingbacks and trackbacks

До потребителите на услугата Focus blogs: Поради осезаемото количество спам чрез trackbacks във Focus blogs днес бяха нанесени следните промени във всички Focus blogs сайтове: (1) изключване на “Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks.)”, (2а) изключване на “pingbacks and trackbacks” в публикуваните постове и (2б) изключване на “pingbacks and trackbacks” в публикуваните… […]