Страница за мрежата!

Здравейте! Тази страница има за цел да централизира, обобщи и дава пълна информация за компютърната мрежа на Пловдивския университет. Разработва се и се поддържа от екипа по мрежата с цел да помогне на Интернет потребителите в ПУ да се ориентират по-бързо в организацията на мрежата, която създаваме и често променяме. Всякакви препоръки са добре дошли.… […]