Focus blogs (wordpress updates)

WordPress MU вече се разработва като част от WordPress под името ‘multi-site’. Това налага обновяване на платформата на Focus blogs, което вече е направено. В предвид по-сложната процедура по прехвърляне моля проверете дали Вашият сайт финкционира нормално и сигнализирайте навреме на e-mail focus at uni-plovdiv.bg, ако има нещо нередно. Копие (snapshot) на старата версия е… […]

BG ACAD | CA

Подновени (до 27.06.2011) са сертификатите за следните имена: DNS Name: tapas.uni-plovdiv.bg DNS Name: focus.uni-plovdiv.bg DNS Name: poshta.uni-plovdiv.bg DNS Name: mail.uni-plovdiv.bg DNS Name: mail.argon.acad.bg DNS Name: s3.uni-plovdiv.bg DNS Name: web.uni-plovdiv.bg DNS Name: students.uni-plovdiv.bg DNS Name: forum.uni-plovdiv.bg DNS Name: photo.uni-plovdiv.bg DNS Name: photo.argon.acad.bg DNS Name: blogs.uni-plovdiv.bg DNS Name: nature.uni-plovdiv.bg DNS Name: eduroam.bg DNS Name: www.eduroam.bg DNS Name:… […]

Поща@ПУ – дефект

Пощенският сървър на Пловдивския университет дефектира и в момента е спрян. Очаква се решение/одобрение за закупуване на нова машина, която да се подготви за пощенски сървър. Надяваме се да няма загуба на данни до момента на спиране на пощата.

eduroam… OK

От днес връзката с централните радиус сървъри в Европа е възстановена, в резултат на което eduroam в ПУ и България работи напълно пълноценно. Приятно ползване. Допълнителни ресурси: http://www.eduroam.org http://www.eduroam.bg http://eduroam.uni-plovdiv.bg

Промяна на IP адресите

Сменени са IP адресите на Пловдивския университет. Новият блок включва приблизително 2 пъти повече IP адреса, които са агрегирани, а именно 194.141.96.0/21. IPv6 адресите се запазват същите, без промяна: 2001:4b58:27::/48. Новите адреси на DNS сървъра на ПУ са съответно: IPv4: 194.141.99.99 IPv6: 2001:4b58:27::9