Пробен достъп до научни бази данни

Уважаеми колеги, От мрежата на Пловдивския университет имаме временен пробен достъп до следните научни бази данни. ISI Web of Knowledge: http://isiknowledge.com ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com Scopus: http://www.scopus.com Embase.com: http://embase.com ProQuest Central: http://proquest.umi.com/login Моля разпространете информацията сред колегите.

Как да намалим още получавания SPAM?

Уважаеми потребители на ПОЩА@ПУ, Имате ли желание да се присъедините към борбата със спама, който ежедневно получаваме? Това е възможно, като обучаваме нашата спам защита. Ако отговорът Ви е “ДА”, ето какво е необходимо да направите: Създайте папка с име “_spam_” и премествайте в нея всички получени нежелани писма, които не са били разпознати от… […]

За @pu.acad.bg и @argon.acad.bg

Поради голямата разпространеност на e-mail адресите към домейните @pu.acad.bg и @argon.acad.bg Вашият стар e-mail адрес ще продължи да функционира до края на 2008. Тази новина е свързана с точка 5 на съобщение. Независимо от това, моля усилено анонсирайте промяната на e-mail адреса си на @uni-plovdiv.bg.

“E-mail Псевдоним” за студентите на ПУ

Днес 21.03.2008. студентите на Пловдивския университет могат сами да регистрират свой e-mail адрес в областта @student.uni-plovdiv.bg. Услугата е налична за студенти на университета с потвърдена Фокус регистрация, като управлението се извършва след логическо включване в системата Фокус на адрес https://focus.uni-plovdiv.bg, менюто “Профил”, “E-mail псевдоним”. Моля, използвайте услугата разумно и помнете, че по този начин се… […]