Пускане на мрежа в Студентски общижития корпус №1

Пускане на мрежа в Студентски общижития корпус №1

Подготвяне на Интернет мрежата в Студентски общижития корпус №1 Прекарване на UTP кабел + оптика от общижитията до 310 стая в нова сграда. Монтиране на комуникационен шкаф и суич в общижитията. Настройване на виртуални локални мрежи на суичовете в нова сграда и общижитията. Крипване на всички кабели и рузетки в общижитията както и тяхното описване.

Луп на мрежата в Атомна физика

Луп на мрежата в Атомна физика

Лупа беше открит. Бяха включени двата кабела, който са входящи единият идва от суича в мазето на библиотеки другия беше от суичовете в химически факултет. И двата бяха включени в суича в Атомна физика. Премахнахме този от суичовете в химически факултет и съответно мрежата заработи.

Нов регламент за организация и ползване на мрежата

Приет е нов Регламент за организация и ползване на университетската информационна и комуникационна инфраструктура. Повече за официалната версия на документа може да прочетете в секция Нормативни документи.