Луп на мрежата в Атомна физика

Луп на мрежата в Атомна физика

Лупа беше открит. Бяха включени двата кабела, който са входящи единият идва от суича в мазето на библиотеки другия беше от суичовете в химически факултет. И двата бяха включени в суича в Атомна физика. Премахнахме този от суичовете в химически факултет и съответно мрежата заработи.

Нов регламент за организация и ползване на мрежата

Приет е нов Регламент за организация и ползване на университетската информационна и комуникационна инфраструктура. Повече за официалната версия на документа може да прочетете в секция Нормативни документи.