Търси се … “Системен администратор”

Търси се … “Системен администратор”

Конкурс за “Системен администратор” ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетски информационен център обявява конкурс за СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР. (Конкурсът ще се състои от тест и събеседване) Кандидатите, проявили интерес към обявената позиция, ще участват активно в разработването на система за електронно управление на ПУ „Паисий Хилендарски“. Позицията предоставя възможност за индивидуална изява – чрез собствени идеи и разработки… […]

Търси се … “Програмист, софт. приложения”

Търси се … “Програмист, софт. приложения”

Конкурс за “Програмист, софтуерни приложения” ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетски информационен център обявява конкурс за ПРОГРАМИСТ, СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ. (Конкурсът ще се състои от тест и събеседване) Кандидатите, проявили интерес към обявената позиция, ще участват активно в разработването на система за електронно управление на ПУ „Паисий Хилендарски“. Позицията предоставя възможност за индивидуална изява – чрез собствени идеи… […]