ИТ екип за мрежи в образованието

Networks for Education Team (NET)

За нас


Ние сме екип от професионалисти с ентусиазъм, който цели създаването на комуникационна среда за целите на образованието. Основен инструмент за постигането на нашите цели е изграждането и внедряването на високи технологии в сферата на образованието, но работата на екипа ни не се ограничава само в сферата на технологиите.  Ние смятаме, че можем да създадем мрежа – технологична, социална, комуникационна, мрежа от услуги и мрежа от хора, която да подтикне занимаващите се с образование и наука ентусиасти в ерата на интернет към по-добра комуникация и екипна работа.  Като част от ПУ “Паисий Хилендарски”, ние се стремим да позиционираме Университета като водеща структура в модерното образование в страната и чужбина, за което изпълняваме дългосрочен план за развитие, съобразен със Стратегията за развитие на ПУ „Паисий Хилендарски” 2011 – 2020.

Етимология на думата мрежа (NETwork от анг.): свързана група от хора или системи, работещи за постигането на обща цел и самоусъвършенстването си.

Дейности


Основни дейности на Университетският информационен център са да покрива всички компетенции и отговорности на ИТ отдел за ПУ „Паисий Хилендарски”. Това включва няколко аспекта в три основни дейности: поддръжка и развитие на информационна и комуникационна инфраструктура на Университета, разработка на софтуер и внедряване на системни решения, кампанийна и рекламна дейност. Работата на нашия екип се изразява в:

 • изграждане и осигуряване на информационна и комуникационна инфраструктура – мрежи, комуникации и др;
 • изграждане и осигуряване на информационна среда – сървърна и виртуална среда, подпомагаща развитието на Университета;
 • изграждане и развитие на Университетски услуги в сферата на ИТ (ITaaS);
 • разработване на специализиран Университетски софтуер;
 • разработка на уеб приложения и интернет страници за нуждите на Университета;
 • изграждане на облика на ПУ „Паисий Хилендарски” в интернет;
 • провеждане на КСК и осигуряване на информираност на студентите;
 • внедряване на модерни технологични решения и софтуер;
 • работа по иновационни проекти в сферата на образованието;
 • регламентиране на ИКИ информационната среда на институционално ниво;
 • консултации и експертиза в сферата на ИТ и разработката и внедряването на софтуер;

Научна дейност:
Основна част от нашия екип е съставен от докторанти, посветени на изследвания и разработки свързани с последните тенденции в ИТ скетора. Усилено се работи по темите за системи за потоково програмиране, моделиране на бизнес процеси, съвременни софтуерни архитектури и др. Планира се изготвянето на програма за учебни курсове по най-актуалните за студенти и колеги теми.

Мотивация


Ние искаме да създадем мрежа от хора работещи за подобряване качеството на образованието в Университета, създавайки еталон за модерно образование в страната. Нашия екип  влага знанията, опита и професионалните си умения, както и част от свободното си време за да докаже, че можем да бъдем конкурентни на съвременните тенденции в ИТ сектора и образованието. Искаме да постигнем развитие на единна и централизирана ИТ среда, предоставяйки я като услуга на крайния потребител в удобен и популярен вид.

Финансиране


Към момента Университетски информационен център и неговия екип е звено на Университета без самостоятелен бюджет. В работата си разчитаме изцяло на базово финансиране от общо университетския бюджет. Работата по проекти е допълнителен начин на финансиране за част от дейностите по инновативни технологии.

Екип


Грознданка Генова-Певичарова – магистър, Информатика, дългогодишен опит в ИТ сектора, експерт бази данни – Директор на УИЦ.
Слави Глухов – магистър инженер, КСТ, дългогодишен опит в ИТ сектора, експерт сървърни архитектури и интеграция, мрежи, – ИТ мениджър на ПУ „Паисий Хилендарски”.
Евгения Алендарова – магистър, Информатика, докторант, експерт софтуерни архитектури и интеграция – Зам. Директор УИЦ, ръководител софтуерни разработки, УИЦ.
Елена Василева – магистър, ИТ и Математика – експерт информационно обслужване, експерт финансии – ръководител информационно обслужване, УИЦ.
Георги Пашев – магистър инженер, КСТ, докторант, Моделиране, проектиране, създаване иновативни инструменти за разработчици – старши програмист софтуерни разработки, УИЦ.
Венцислав Начев – магистър, Телематика и комуниакции,  изграждане на разпределени вградени системи, мрежи, 3D дизайн (Unreal engine) – системен администратор, УИЦ.
Александър Игнатов – инженер, експерт интеграция на сървърни технологии – старши системен администратор, УИЦ.
Венцислав Петров – озвучаване и дизайн, експерт маркетинг и рекламни материали – специалист мултимедия, УИЦ
Иво Юруков – магистър инженер, КСИ, експерт Microsoft технологии – системен администратор, УИЦ.
Милен Близнаков – магистър, Информатика, експерт уеб разработки – старши програмист софтуерни разработки, УИЦ.
Зорница Танева – магистър, БКВО, експерт информационно обслужване – информационно обслужване, УИЦ.
Антоанета Юрукова – магистър, КСТ, експерт интеграция на потребителски софтуер – системен администратор, УИЦ.
Петко Стайков – инженер, експерт мрежи и интеграция на потребителски софтуер – старши системен администратор, УИЦ.
Стилян Минчев – бакалавър, Биоинформатика, уеб интеграция и мрежи – системен администратор, УИЦ.
Ахмед Коджаахмед – бакалавър, Софтуерни технологии и дизайн, създаване на ГПИ (C#) – програмист софтуерни разработки, УИЦ.
Асен Узунов – бакалавър, Информатика, Java програмиране и бази данни – програмист софтуерни разработки, УИЦ.
Димитър Арнаудов – програмиране и разработка на софтуерни модели, линукс – програмист на ниско ниво на РВС, УИЦ.

Нашите приятели


Меги Дакова – магистър, УЧР и Маркетинг, връзки с обществвността и маркетинг – експерт НПД, ПУ.
Атанас Христозов – магистър, Информатика, линукс администрация и скриптинг – специалист компютърни мрежи и системи, StorPool Ltd.
Александър Станев – магистър, координатор уебинарна платформа – Педагогически факултет, ПУ.
Росен Христев – бакалавър, Информатика, уеб програмиране, линукс, мрежи – Факултет по Математика и Информатика, ПУ.
Георги Желязков – магистър, Софтуерни технологии, експерт уеб разработки, Java, JavaScript – програмист софтуерни разработки, УИЦ.
Александър Димитров – бакалавър, Информатика, линукс интеграция и мрежи – системен администратор, УИЦ.

Нашите партньори


“Декстро рисърч” ООД
“Платформ” ООД
“BeOnline” Ltd.
“Девтитанс” ЕООД
Педагогически факултет – ПУ “Паисий Хилендарски”
Българска Изследователска и Образователна Мрежа – БИОМ