Основна част от нашия екип се занимава с научни изследвания и разработки свързани с последните тенденции в ИТ скетора. Следва и списък с част от публикациите:

1 Автоматизирано генериране на Адаптивен план за обучениеинж. Г. Пашев
2 Автоматизирано генериране на персонализирани учебни пътища чрез аспекти в многомерни пространстваинж. Г. Пашев
3 Automated Assessment Through Integration of Heterogeneous Systems with a Workflow Engineинж. Г. Пашев
4 Среда за управление на работните потоци EMS и Програмен Език и парадигмаинж. Г. Пашев
5 Автоматизирани C++ компилация, изпълнение и оценяване на решението на базата на сравнение на изходитеинж. Г. Пашев
6 Интегриране на функционалности от разнотипни системи в Moodleинж. Г. Пашев
7 ДИНАМИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ УЧЕБНИ ПЪТИЩАинж. Г. Пашев
8 Process Definition and Control in EMSG Complex Work-flow Management System Using Process Graphs and Data Addressing in a File with Flow Identifier Operator инж. Г. Пашев
9 SOFTWARE PLATFORM FOR EXECUTION OF GRAPH DATABASE APPLICATIONSинж. Г. Пашев