Система за уебинари и онлайн хоспитиране

За целите на електронното обучение в ПУ “Паисий Хилендарски” е реализирана система за уебинари и провеждане на онлайн хоспитиране. При реализацията е постигната пълна интегрирана с Moodle, което позволява системата да се ползва комбинирано с друго учебно on-line съдържание. Системата е достъпна на адрес e-seminars.uni-plovdiv.bg.

Идеология

Системата включва две мобилни точки снабдени със специфично оборудване за целите на провеждане на хоспитиране. Хоспитирането представлява следното: студенти от дадена специалност посещават даден учебен час например, за да видят как се преподава даден предмет. Те не ръководят класа, а само наблюдават. За работата на системата е оборудвана и специална зала, която се намира в Педагогически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, зала №405.

Въпроси

Ако имате желание да ползвате системата моля обърнете се към гл. ас. д-р Златина Шаркова – Педагогически факултет. Ако реализацията на вашия уебинар има специфични технически изисквания моля да се свържете с инж. Александър Игнатов.

Контакти за връзка:
гл. ас. д-р Златина Шаркова – zlaty.sh@gmail.com – (+359) 32 261 724 – вътрешен 724.
инж. Александър Игнатов – ignatov@uni-plovdiv.bg – (+359) 32 261 823 – вътрешен 823.