Софтуерно осигуряване

Към дейността на Университетския информационен център се включват всички дейности по софтуерно осигуряване на учебния процес на ПУ “Паисий Хилендарски“, както за служителите и администрацията, така и за преподавателите и студентите, включително всички кабинети и компютърни и семинарни зали.

Софтуерното осигуряване има няколко основни направления:

  1. Осигуряване на софтуерни лицензи за ОС Microsoft Windows.

По договор на МОН с Майкрософт България служителите и преподавателите на ПУ имат право на ползване на безплатен лиценз за най-новите версии на ОС Microsoft Windows и офис пакет към нея.

  1. Приложен софтуер с отворен код. Служителите и преподавателите на ПУ могат да получат съдействие от УИЦ при инсталацията и конфигурацията на софтуер с отворен код.
  2. Антивирусен софтуер. Служителите и преподавателите на ПУ имат право да използват лицензен софтуер на McAfee, който може да се свали от тук.
  3. Специализиран приложен софтуер. Служителите и преподавателите на ПУ могат да получат съдействие от УИЦ при инсталацията и конфигурацията на специализиран софтуер, закупен от факултетите с цел подпомагане учебната дейност.
  4. Софтуер за антиплагиатство – за повече информация Атанас Терзийски, тел.: 032 / 261 449

Линкове –  Договор с Мон, Лиценз McAfee