ИНФО

Информация за служители и студенти на Пловдивдски университет.

Служителите на университета имат право на адрес за електронна поща към ПУ, съответно @uni-plovdiv.bg.

Формуляр за регистрация на e-mail адрес: docx-формат, pdf-формат.

Формуляр за регистрация на alias или групов e-mail адрес: pdf-формат.

Потребителите на услугата разполагат с 2 GB дисково пространство.

Настройки на акаунт в Microsoft Outlook 2010

Настройки на акаунт в Windows Life Mail

Настройки на акаунт в Mozilla Thunderbird