Безжична мрежа – Eduroam

Какво е eduroam?

eduroam (EDUcation ROAMing) е роуминг-инфраструктура, използвана от академичните институции в Европа, Азия, Австралия и Канада за оторизация при достъп до мрежата. Пловдивският университет също е част от тази инфраструктура. Това гарантира достъп до Интернет на нашите преподаватели и студенти, когато гостуват в академична институция, членка на eduroam, без допълнителни регистрации. От друга страна, гостите на ПУ, идващи от институция членка на eduroam, могат също да ползват Интернет без допълнителни регистрации.

За настройка на работната ви станция следвайте указанията съобразно системата ви:

1. Windows 7 (ENG)

Как да използваме eduroam в чужбина?

Ако приемащата страна членува в eduroam (това можете да проверите от http://www.eduroam.org), то използвайте съответните настройки, оторизирайки се по аналогичен начин, както в ПУ с вашите Focus потребителско име и парола. Оторизацията в или извън ПУ е една и съща.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Разпределение на eduroam точките за достъп:

Технически характеристики

Wireless standart: 802.11b/g
SSID: eduroam
Authentication: 802.1x (WPA2/AES)
Username: <username>@uni-plovdiv.bg
Password: <password>
Supported EAP types: PEAP
Tunneled authentication: MSCHAPv2

No. Местоположение

………………………………………………………………………………………………………………………..

20 Вътрешен двор (на парното)

21 Икономическа библиотека

22 Катедра Аналитична химия и компютърна химия

23 Костаки Пеев 21 (Деканат ФИФ)

24 Фонд “Руский мир”, Нова сграда

25 Ректорат (Етаж 3, 12-та СЗ)

26 Костаки Пеев 21 (Микробиология)

27 Заден двор (на УИЦ)

28 Костаки Пеев 21 (Резерва – Боян Костов)

29 Химически факултет (лаб. Органична химия)

30 Биологически факултет (Етаж 1, 150 кабинет)

31 Биологически факултет (Етаж 2, 182 кабинет)

32 Биологически факултет (Етаж 2, 172 кабинет)

33 Биологически факултет (Етаж 2, Доц. Бечев)

34 Биологически факултет (Етаж 1, 154 кабинет)

35 Биологически факултет (Етаж 1, RNA LAB)

36 Биологически факултет (Подземен етаж)

Статистика: Състояние на точките за достъп

………………………………………………………………………………………………………………………..

Полезни връзки

www.eduroam.org
www.eduroam.bg
eduroam.uni-plovdiv.bg
Wiki wifi

Полезен софтуер

inSSIDer

inSSIDer e пезплатен инструмент за откриване и следене на параметрите на безжичните мрежи в определен обсег. inSSIDer може да:

  • Показва SSID, МАС адрес, канал, RSSI, скорост в MBit/s, сила на сигнала, графика в реално време
  • Инспектира вашата WLAN мрежа и околните мрежи.
  • Следи силата на сигнала в dBm през цялото време.
  • Филтрира точките за достъп в лесен за ползване формат.
  • Показва точките за достъп в областите с висока Wi-Fi концентрация.
  • Експортва Wi-Fi и GPS данни към KML файл, за да бъде проследена точката за достъп от Google Earth.

[796КB] Screenshot

FAQ

Q: Какви потребителско име и парола мога да ползвам?

A: Потребителското ви име за eduroam е Focus името ви, последвано от @uni-plovdiv.bg. Така например, студент с факултетен номер 0705071001 ще има потребителско име stu0705071001@uni-plovdiv.bg със съответната парола.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Q: Защо е нужно потребителското име да съдържа @uni-plovdiv.bg?

A: По този начин принадлежността към институция е ясно дефинирана, например alfredo@ua.es показва, че съответният потребител е от Университета в Аликанте, Испания.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Q: Ще мога ли да ползвам достъп до бази данни като SCOPUS и ISI?

A: Не, eduroam е само механизъм за оторизация и няма общо със свързаността на съответната институция.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Q: Работи ли eduroam на различни платформи?

A: eduroam използва отворени стандарти и е напълно съвместим с Windows, Linux, MAC OS (iPhone) и дори Windows CE, Windows Mobile и Symbian.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Q: Сигурен ли е eduroam?

A: eduroam е базиран на най-сигурните стандарти за кодиране и аутентикация, използвани в комерсиалните точки за безжичен достъп. Вашата сесия до точката за достъп е надеждно защитена.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Q: Имам проблем със свързването чрез Windows Wireless client при повторна аутентикация?

A: Решение на проблема може да бъде изчистване на кеша, който съхранява удостоверението за самоличност (creditential). Тази кеш се съдържа в ключ от регистрите на OS-a. Премахването на този ключ става чрез стартиране на .reg файл, съдържащ следната инструкция:

Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftEapolUserEapInfo]

Download: clearEAP.reg

………………………………………………………………………………………………………………………..

Q: Имам въпрос, който не е описан в тази секция. Искам да попитам?

A: Моля, пишете до eduroam at uni-plovdiv bg и ще ви отговорим.