За Нас


УИЦ (Университетски информационен център) е самостоятелно звено, което има за задача да осигурява и поддържа информационната инфраструктура на ПУ „Паисий Хилендарски“, използвайки съвременни информационни технологии. УИЦ обслужва кандидатстудентската кампания, учебната, научноизследователската и административно-управленската дейност на университета. Центърът се състои от три секции:

Секция «Информационно обслужване»:
Информационно обезпечаване на кандидатстудентската кампания, софтуерни реализации, консултации, техническа поддръжка на компютърната техника, електронна поща, web хостинг и др. Осигурява съвременни технологии за прилагане на мултимедийни и интерактивни методи в обучението и научноизследователската работа. Предлаганите услуги са достъпни за всички студенти, докторанти, преподаватели и служители от другите звена на ПУ.

Секция «Разработване и поддържане на софтуерни системи»:
Проектиране, развитие, поддържане и експлоатация на информационните системи в ПУ „Паисий Хилендарски“ и интегрирането им в обща среда.

Секция «Мрежи и комуникации»:
Администриране, управление, техническа поддръжка и развитие на университетската компютърна мрежа, осигуряване на Интернет услуги, обучение и консултации на потребителите на мрежови услуги и др.

Открит е нов телефон за технически проблеми, на който ще бъде отговаряно за всякакъв тип технически запитвания към УИЦ относно проблеми, консултации, сигнали за неработещи услуги.


Кандидатстудентска информация032/261 303
 Информационен център032/261 302
 Сист. администратори към УИЦ за технически проблеми032/261 305


Състав

Име

Длъжност

 Телефон/Имейл

проф. д-р Балик Джамбазов

директор

 032/261 209
 direktor_uic@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Атанас Терзийски

консултант,
администриране на системи

 032/261 449
 atanas@uni-plovdiv.bg

Иво Юруков

сист. администратор

 032/261 305
 ivoyurukov@uni-plovdiv.bg

Стилян Минчев

сист. администратор

 032/261 205
 s.minchev@uni-plovdiv.bg

Антоанета Текьова

сист. администратор

 032/261 287
 tyurukova@uni-plovdiv.bg

Боян Костов

сист. администратор

 032/261 300
 boyankostov@uni-plovdiv.bg

Златка Владимирова

сътрудник

 032/261 306
 zvlad@uni-plovdiv.bg

Елена Василева / Елеонора Кралева

експерт, администриране на системи

 032/261 302
 elivas@uni-plovdiv.bg

Диляна Илиева

специалист, тестване софтуер

 032/261 302
 dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg

Христина Борисова

експерт, системен софтуер за бази данни

032/261 302
hristina@uni-plovdiv.bg

Милен Близнаков

програмист,
бази данни

 032/261 304
 milen@uni-plovdiv.bg

Младен Тончев

програмист,
бази данни

 032/261 472
 mladen@uni-plovdiv.bg

Асен Узунов

програмист, софтуерни приложения

 032/261 472
 asen@uni-plovdiv.bg

Иван Иванов

програмист, софтуерни приложения

 032/261 304
 ivan-ivanov@uni-plovdiv.bg