За Нас


УИЦ (Университетски информационен център) е самостоятелно звено, което има за задача да осигурява и поддържа информационната инфраструктура на ПУ „Паисий Хилендарски“, използвайки съвременни информационни технологии. УИЦ обслужва кандидатстудентската кампания, учебната, научноизследователската и административно-управленската дейност на университета. Центърът се състои от три секции:

Секция «Информационно обслужване»:
Информационно обезпечаване на кандидатстудентската кампания, софтуерни реализации, консултации, техническа поддръжка на компютърната техника, електронна поща, web хостинг и др. Осигурява съвременни технологии за прилагане на мултимедийни и интерактивни методи в обучението и научноизследователската работа. Предлаганите услуги са достъпни за всички студенти, докторанти, преподаватели и служители от другите звена на ПУ.

Секция «Разработване и поддържане на софтуерни системи»:
Проектиране, развитие, поддържане и експлоатация на информационните системи в ПУ „Паисий Хилендарски“ и интегрирането им в обща среда.

Секция «Мрежи и комуникации»:
Администриране, управление, техническа поддръжка и развитие на университетската компютърна мрежа, осигуряване на Интернет услуги, обучение и консултации на потребителите на мрежови услуги и др.

Открит е нов телефон за технически проблеми, на който ще бъде отговаряно за всякакъв тип технически запитвания към УИЦ относно проблеми, консултации, сигнали за неработещи услуги.


Кандидатстудентска информация032/261 303
 Информационен център032/261 302
 Сист. администратори към УИЦ за технически проблеми032/261 305


СЪСТАВ
ИмеДлъжностТелефонE-mail
проф. д-р Балик Джамбазовдиректор032/261 209direktor_uic@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Атанас Терзийскиконсултант, администриране на системи032/261 449atanas@uni-plovdiv.net
Иво Юруковсист. администратор032/261 305ivoyurukov@uni-plovdiv.bg
Стилян Минчевсист. администратор032/261 205s.minchev@uni-plovdiv.bg
Антоанета Текьовасист. администратор032/261 287tyurukova@uni-plovdiv.bg
Боян Костовсист. администратор032/261 300boyankostov@uni-plovdiv.bg
Диляна Илиевакандидатстудентска информация032/261 302dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg 
Елена Василеваексперт032/261 302elivas@uni-plovdiv.bg
Златка Владимировасътрудник032/261 306zvlad@uni-plovdiv.bg
Милен Близнаковсист. програмист БД032/261 304milen@uni-plovdiv.bg
Асен Узуновпрограмист, софтуерни приложения032/261 472asen@uni-plovdiv.bg